MaskinNet

CG Nord AB

Företagsnamn CG Nord AB
Adress Stora Bistad 401
520 10 Gällstad
Telefon 0321-500 53
Fax 0321-633 90
Mobil070-570 27 16
E-post cg.nord.ab@telia.com
www www.cgnord.se

Medverkar i följande tabeller Märke/modell
GrävaggregatNordigg
MaskinhallarCubic tälthallar, lagerhallar
PlogarKacper vikplogar
VedmaskinerGeneralagent för Igland, vedprocessorer, kantklippare

MaskinNet©
www.maskinnet.se
Tel 0581-155 50     Fax 0581-144 00