MaskinNet Sverige©

Fordonstvättar
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Aspergo ABFoam Matic skumspruta för rengöring, avfettning och desinficering 0485-120 50 0485-128 60 info@allclean.se
Gentus ABProfilGate hjulrengöring  031-28 50 90 info@gentus.se
Osby Auto-kemi AB 0479-161 80  info@auto-kemi.nu
Svenska Fordonstvättar ABFloora 018-55 78 35 018-55 70 83 hakan@fordonstvattar.se
VIAB Högtrycksteknik ABVattenreningssystem 0470-74 88 80 0470-74 88 89 info@viab-hogtryck.se


©MaskinNet 2004
redaktion@maskinnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00