MaskinNet Sverige©

Spilloljehantering, miljödepåer
Företagsnamn Märke/Modell Telefon Fax E-post
Abetong ABMiljö- och dieselbod 0470-965 00 0470-160 81 info.lbr@abetong.se
Accon ABOljespillsbehållare 010-498 61 00  info@accon.se
Alentec & Orion ABOrion 08-747 67 00 08-715 20 74 info@alentec.com
Assalub AB spilloljepumpar 0120-358 40 0120-152 11 info@assalub.se
Boier Bilverktyg 08-556 145 20 08-556 145 29 info.boier@bilverktyg.com
Dahl Sverige ABFettavskiljare, oljeavskiljare 08-583 595 00  info@dahl.se
Denios ABAbsorbenter, uppsamlingskärl, granulat, spill-barrier, brunnsmattor, tätning av brunnar, Oil Only länsor, invalllingar, miljöcontainer 036-39 56 60 036-12 28 20 info@denios.se
Eurolube Equipment AB 0581-836 65 0581-409 75 eurolube@eurolube.com
Femco Draintechnology BVFemco ventiler 070-650 20 20  femco@willcon.se
FärmartankenSpilloljetankar 0321-317 07 0321-317 40 info@farmartanken.com
GermGerm 0935-124 40  info@germ.se
GMM Container Sweden ABMiljöcontainer 0512-165 80 0512-165 30 info@gmm.se
Ikaros Cleantech ABSpill-Barrier, brunnsmattor, tätning av brunnar, Oil Only länsor, invallningar, miljöcontainer 040-54 22 50 040-54 22 51 info@ikaros.net
Jet Marketing ABMiljöstationer 0480-233 10 0480-100 61 info@jetmarketing.se
mcd ABNivåmätare, överfyllnadsskydd, spilloljelarm, webavläsning 0155-22 27 90 0155-22 27 99 mikael.radberg@mcd.se
Meag Va-system ABAlfa fett- och oljeavskiljare 08-711 28 20 08-711 21 80 info@meagvasystem.se
Nemax Miljöhantering ABMulticontainer för spillolja 0585-260 95 0585-260 96 info@nemax.se
OrbenOrben vid oljeläckage 031-46 10 00  info@orben.se
PK Produkter AB 010-129 40 00 010-129 40 19 info@pk-produkter.se
QH-systemSkimmTech oljeavskiljare, fettavskiljare, Spillvac 031-45 65 65 031-709 49 20 info@qh-system.se
Tool Trade ABSpilloljebehållare 060-15 14 16 060-17 15 16  


©MaskinNet 2004
redaktion@maskinnet.se • Tel 0581-155 50 • Fax 0581-144 00